Sveriges största idrottsskola

Idrottsaktiviteter med lekfullhet och motorisk inlärning i fokus. För barn 2-7 år – Det är Knatteskutt!

Motorisk inlärning

Lekfullhet och glädje

Utveckling i grupp

Från och med hösten 2012 arbetar Knatteskutt efter ett färdigt koncept under varje träningstillfälle. Konceptet är skapat av idrottspedagoger och i samarbete med erfarna ledare inom Knatteskutt. Fokus ligger på barnens nyfikenhet och att de på ett lekfullt sätt ska få utrymme under aktiviteterna. Barnen kommer under terminen att få prova på olika roliga idrotter/danser, rörelseformer och aktiviteter.

Aktiviteten på Knatteskutt är 45 minuter långa, detta för att vi skall kunna hålla en så hög kvalité som möjligt under aktiviteten, detta då vi märkt att en del barngrupper lättare blir trötta efter 40 minuter.

  • Låta barnen prova olika idrotts- och dansaktiviteter

  • Barnen skall få upp ögonen för en eller flera idrott- eller dansaktiviteter och inspireras till fortsatt rörelse

  • Inspirera till en händelserik och aktiv fritid
  • Under lekfulla former utveckla barnens motorik och koordination

Barn mellan 2 och 3(4) år

Här deltar barn och förälder tillsammans, Knatteskutt är för den här åldern en kurs för både barn och förälder.

Aktivera er tillsammans

Ni kommer att aktiveras tillsammans under hela lektionen och tanken med konceptet är att ge en härlig upplevelse för både barn och förälder.

Knatteskutt för dig tillsammans med ditt barn

För barn 2-3 (4) år så deltar du som förälder tillsammans med ditt barn på alla pass med Knatteskutt, självklart ombytt till träningskläder. Ni genomför passet tillsammans och du hjälper till och stöttar ditt barn där det behövs. Då du som förälder deltar aktivt tillsammans med ditt barn finns tyvärr inte utrymme för syskon eller andra vuxna i salen.

Även de som är 4 år kan vara med här

Du som har en 4-åring väljer själv vid anmälan om du vill vara med som förälder eller om du tror att din 4-åring är redo att deltaga utan förälder.

Barn mellan 4 och 7 år

Här deltar barn efter inskolning i större grad själva

Trygghet och glädje

För att varje barn skall känna trygghet och glädje i sin medverkan, har vi en inskolning. Alla barn är unika. Någon klarar sig själv i salen från första lektionen, andra behöver chans att känna in den nya miljön, läraren och kompisarna.

Inskolning

Under terminens två första tillfällen har vi en inskolning där du som förälder har möjlighet att delta tillsammans med ditt barn på Knatteskuttpasset. Efter inskolningen deltar barnen själva på passen utan föräldrar i salen. Du som förälder håller dig i närheten.

Syskon

Under pass med barn 4-7 år, går det bra att ha med sig syskon, som du då får ansvara för i omklädningsrummet under tiden passet med ditt barn pågår i hallen. Om du har möjlighet att lämna ditt barn till den andra föräldern eller någon annan, är det dock att föredra.

Pris

Terminsavgiften för Knatteskutt varierar i olika områden. Anledningen till det beror på olika lokalhyror och andra lokala förutsättningar.

Du hittar terminsavgiften för just ditt område på områdets sida i det gröna fältet där du också hittar plats, dag och tid.

I terminsavgiften ingår också följande saker till ditt barn

  • Knatteskutts coola t-shirt!
  • Knatteskutts gröna boll! (För deltagare på Knatteskutt Idrott)

  • Knatteskutts praktiska gymnastikpåse! (För deltagare på Knatteskutt Dans)

  • Knatteskutts guldmedalj!
  • Ditt barn är självklart försäkrat under Knatteskutt.
Anmäl dig idag!